Funktionärer

Våra funktionärer

Cafémästeriet

Bakis

Morris Thånell, Isak Tedenvall

Inköps- och lagerchef

Emmy Carlsson, Hedvig Lundqvist, Simon Alveteg, Christian Melgar

Vice Cafémästare

Astrid Rydstedt, Petter Melander

Förvaltningsutskottet

Arkivarie

Filip Larsson, Alfred Langerbeck

Ekiperingsexpert

Cecilia Henningsson, Tove Hector

Husstyrelserepresentant

Joakim Magnusson Fredlund

Hustomte

Frida Pilcher, Alfred Langerbeck, Ola Davidsson

Skattmästare

Marcus Lindell

Vice Förvaltningschef

Moa Rönnlund

Informationsutskottet

Chefredaktör

Erik Brahemark Danielsen

FilmarE

Tove Hager, Oskar Siwerson

Fotograf

Johan Hultqvist, Sara Al-Tawil, Ebba Wallenberg

Kodhackare

Axel Froborg, Daniel Björklund, Marcus Lindell, Tor Hammarbäck, Eric Weidow, Johannes Larsson, Fabian Eklund Sigleifs, Jacob Rinderud, Josefin Karlsson

Macapär

Emil Pedersen Lundh, Emil Blennow

Picasso

Linnea Söderström, Alexandra Wallin

Redaktör

Jonathan Benitez, Hannes Björk, Frida Pilcher, Tilda Berglind

Teknokrat

Emil Lantz, Maria Pacheco, Linus Raväng

Källarmästeriet

Cøl

Ida Gustafsson, Oscar Unosson

Källarmästare

Agnes Wallén, Malva Persmark, Malin Svärdling, Linnea Söderström, Klara Almgren, Karl-Axel Jönsson, Jonathan Do, Jakob Botvidsson, Ida Gustafsson, Mia Johnson , Minna Molin, Tove Hector, Tove Hager, Tilda Berglind, Theo Nyman, Stephanie Bol, Rasmus Sobel, Oscar Unosson, Moa Eberhardt, Hilda Eliasson, Hanna Bengtsson, David Karlsson, Cecilia Henningsson, Biborka (Bibbi) Bihari, Axel Sweger, Andrea Cicovic, Amir Ghanaatifard, Amanda Gustafsson, Alice Garnheim, Ebba Fritzell, Elin Dahlberg, Frida Pilcher, Frida Lindén, Frida Holmvik, Fredrik Berg, Filippa Jernberg, Filip Nyberg, Erica Elgcrona, Elina Yrlid, William Goldberg

Vice Krögare

Hulda Olofsson, Annie Mentzer

Nolleutskottet

Cophøs

Cophøs Regalis, Cophøs Flora, Cophøs Salix, Cophøs Tuberosum, Cophøs Viridios

PhørstärkarE

Morris Thånell, Moa Rönnlund, Erik Brahemark Danielsen, Blanca Fournier Bergström, Anton Wärmare, Ola Davidsson

Øvergudsphadder

Love Olsson, Nora Öhlin

Näringslivsutskottet

Alumniansvarig BME

Cecilia Henningsson

Alumniansvarig E

Fredrik Berg, Daniel Björklund

Näringslivskontakt

Biborka (Bibbi) Bihari, Tilda Berglind, Hanna Bengtsson, Linnea Söderström, Sophia Lennartsson

Teknikfokusansvarig

Tove Hector

Vice ENU-ordförande

Anton Gunnarsson

Nöjesutskottet

Banan

Daniel Bakic, Oskar Magnusson, Lukas Elmlund, Valter Möller

Fritidsledare

Morris Thånell, Blanca Fournier Bergström, Adam Lüning, Thea Jakobsson

Idrottsförman

Alma Lennartsson, Hilma Bettinger

Stridsrop

Erik Häggström, Ida Jansson

Umph-meister

Jesper Follin, Casper Schwerin

UtEDischoansvarig

Elin Dahlberg, Oscar Unosson

Vice Entertainer

Agnes Möller, Ebba Wallenberg

Øverbanan

William Sjödin

Sexmästeriet

Barmästare

Carl Erneman, Axel Thunholm

Hovmästare

Wilma Palmblad, Fremja Ekre

Köksmästare

Thilde Karlsson, Oskar Gögelein

Preferensmästare

Alfred Olovsson, Emma Hansson

Sexig

Nils Palmqvist , Anton Wärmare, Hilma Bettinger, Kalle Svensson, Alma Lennartsson, Alice Lachmann, Anna Falkland, Agnes Möller, Viktor Börjesson, William Lejon, Thea Jakobsson, Ebba Nilsson, Sophia Klarén, Viktor Fredriksson, Benjamin Modica, Truls Nilsson, Hanna Bohman, Ivar Nilsson, Richard Byström, William Sjödin, Eric Weidow, Jacob Laine, Josephine Hallqvist, Daniel Danielsson, Anton Palmén, Julius Cewers, Ludvig Granath, Emma Friberg, Evy Lam, Ebba Knubbe, Edvin Andersson

Sångförman

Albert Ahnlide, Morgan Bryer

Vice Sexmästare

Hilda Eliasson

Studierådet

HTF-ansvarig

Hanna Bengtsson, Linnea Söderström

Skyddsombud med ansvar för fysisk miljö

Theo Nyman

Skyddsombud med likabehandlingsansvar

Ellinor Nelderup

SRE-ledamot

Jonathan Benitez, William Marnfeldt, Simon Mahdavi

Vice SRE-Ordförande

Filip Larsson

Världsmästare

Moa Eberhardt, Max Johansson

Styrelsen

Cafémästare

Agnes Köhler

Entertainer

Malte Olsson

Förvaltningschef

Vincent Palmer

Informationschef

Emil Eriksson

Kontaktor

Matilda Horn

Krögare

Albin Lidbäck

Näringslivsutskottets Ordförande

Oskar Branzell

Ordförande

Anna Hollsten

Sexmästare

Josefine Frid

SRE-ordförande

Jonna Fahrman

Øverphøs

Øverphøs Terrah

TLTH sektionsrepresentanter

Valnämnden

Alfred Langerbeck

Valberedningen

Valberedningens Ordförande

Henrik Ramström

Valberedningens sekreterare

Jonathan Benitez

Valberedningsledamot

Hannes Björk, Filip Larsson, Emil Bergman

Övriga

Inspektor

Johan Gran

Revisor

Antonia Mundt-Petersen, Rasmus Sobel

Revisorsuppleant

Johan Siwerson, Anton Palmén

Sigillbevarare

Sophia Carlsson

Talman

Sophia Carlsson