Funktionärer

Våra funktionärer

Cafémästeriet

Bakis

Anna Dabiri

Inköps- och lagerchef

Adam Lüning, Fredrik Giang, Jonathan Dahlberg , Emma Hansson

Vice Cafémästare

Jonathan Molin, Simon Alveteg

Förvaltningsutskottet

Arkivarie

Love Sjelvgren, Blanca Fournier Bergström

Ekiperingsexpert

Ebba Fritzell, Annie Mentzer

Husstyrelserepresentant

Joakim Magnusson Fredlund

Hustomte

Nils Åstrom, Ludvig Rådegran, Kasper Johansson

Skattmästare

Marcus Lindell

Vice Förvaltningschef

Elias Bergström

Informationsutskottet

Chefredaktör

Jimmy Szentes

FilmarE

Oskar Siwerson, Axel Thunholm

Fotograf

Eric Peters, Linus Raväng, Christoffer Gyllenstierna

InfluEncer

Nora Öhlin, Anton Wärmare

Kodhackare

Sakarias Lundgren, Emil Pedersen Lundh, Alfred Langerbeck, Linus Miller, Cecilia Henningsson, Josefin Karlsson, Elin Wennerström , Marcus Lindell, Elina Yrlid, Benjamin Modica, Jonathan Benitez, Eric Weidow, Albin Lidbäck, Emil Eriksson, Vincent Röyter, Vincent Palmer, Tair Stenlund

Macapär

Emil Blennow, Axel Froborg

Picasso

Jonathan Jedhammar, Alexandra Wallin

Redaktör

Christoffer Palmér, Ludvig Granath, Richard Byström, Blanca Fournier Bergström

Teknokrat

Jacob Laine, Linus Raväng, Robin Johansson

Källarmästeriet

Cøl

Theo Lönnebacke, Ludvig Rådegran

Källarmästare

Leo Guldåker, Anna Hollsten, Tove Hector, Malva Persmark, Ludvig Granath, Christian Melgar, Anton Gunnarsson, Astrid Rydstedt, Emil Bergman, Ludvig Rådegran, Isak Tedenvall, Andrea Cicovic, Moa Eberhardt, Tove Nimvik, Agnes Köhler, Edvin Andersson, Evy Lam, Viktor Börjesson, Madeleine Ekstrand, Eda Charchafche , William Lejon, Hilda Eliasson, Josefine Frid, Vincent Röyter, Oskar Gögelein, Sakarias Lundgren, Theo Lönnebacke, Fabian Eklund Sigleifs, Nils Palmqvist , Vincent Palmer, Anton Wärmare, Biborka (Bibbi) Bihari, Axel Thunholm, Hilma Bettinger, David Karlsson, Axel Froborg, Malin Rudin, Love Sjelvgren, Ida Gustafsson, Matilda Horn, Truls Nilsson, Benjamin Modica, Daniel Danielsson, Wilma Palmblad

Vice Krögare

Alfred Olovsson, Valentin Unger

Nolleutskottet

Cophøs

Axel Sweger, Carl Erneman, Hugo Wikholm, Agnes Möller, Albert Ahnlide

Øvergudsphadder

Axel Lagerstedt, Em Lundström

Näringslivsutskottet

Alumniansvarig BME

David Karlsson, Emma Hansson

Alumniansvarig E

Filip Larsson, Albin Lidbäck

Annonsansvarig

Oliver Lindblom

Innovationsansvarig

Daniel Björklund

Näringslivskontakt

Annie Mentzer, Tilda Berglind, Anton Palmén, Robert Westring, Jonathan von Bergen, August Svensson, Oskar Branzell, Axel Thunholm, Jakob Botvidsson, Tove Nimvik, Minna Molin

Projektgrupp Teknikfokus

Artina Sijarina, Tilda Berglind

Teknikfokusansvarig

Tove Hector

Vice ENU-ordförande

Jacob Rinderud

Nöjesutskottet

Fritidsledare

Emil Sjöland, Ola Davidsson, Otto Mörner, Tea Andersson

Idrottsförman

Simon Perell, Jacob Ottoson

Stridsrop

Sebastian Näslund

Umph-meister

Morgan Bryer, Jesper Follin

UtEDischoansvarig

Ebba Wallenberg, Michaela Alsterberg

Vice Entertainer

Lovisa Ahlvin, Liam Liljeqvist

Øverbanan

Erik Häggström

Sexmästeriet

Barmästare

Alex Thelander, Jonna Widstrand

Hovmästare

Ida Martinsson, Olof Andréasson

Köksmästare

Lukas Niklasson Lundqvist, Ture Strömberg

Preferensmästare

Johanna Engsner, Anna Dabiri

Sexig

Tim de Bruijckere, Fredrik Hasselberg, Selma Kjernsvik, Klara Lööf, Henrik Schlemlein-Wenell, Gabriel Andersson, Alexander Roselius, Alfred Morland, Nikals Laurell, Julia Nilsson, Linnéa Törnblom , Disa Fornell, Elias Gummesson, Theodor Callmar, Isak Billing, Cornelia Ingvarsson, Wilma Brasch, Marcus Melander, Axel Jensen, Felix Darwén, Maja Melms, Sarah Qaoud , Axel Melander, Blanca Fournier Bergström, Holger Barsne, Liam Liljeqvist, Moa Månsson, Elin Nordkvist, Simon Perell, Michaela Alsterberg, Tea Andersson, Elin Röjås, Olof Andréasson, Sebastian Näslund, Otto Mörner, Samuel Andersson

Sångförman

Ida Jansson, Elin Helmersson

Vice Sexmästare

Cornelia Norén Vosveld

Studierådet

HTF-ansvarig

Wilma Palmblad, Oscar Unosson

Skyddsombud med ansvar för fysisk miljö

Joakim Magnusson Fredlund

Skyddsombud med likabehandlingsansvar

Matilda Horn, Malva Persmark

Vice SRE-Ordförande

Ellinor Nelderup

Världsmästare

Alfred Langerbeck, Jens Elfström

Årskurs BME-1 ansvarig

Anna Dabiri, Lovisa Ahlvin

Årskurs BME-2 ansvarig

Ebba Knubbe, Alma Lennartsson

Årskurs BME-3 ansvarig

Jakob Botvidsson, Elin Dahlberg

Årskurs E-1 ansvarig

Elin Helmersson, Axel Andersson

Årskurs E-2 ansvarig

Eric Weidow, Alfred Olovsson

Årskurs E-3 ansvarig

Jacob Forsell, Alexander Simko

Styrelsen

Cafémästare

Petter Melander

Entertainer

Erik Wickström

Förvaltningschef

Morris Thånell

Informationschef

Emil Lantz

Kontaktor

Erik Brahemark Danielsen

Krögare

Fremja Ekre

Näringslivsutskottets Ordförande

Axel Andersson

Ordförande

Robin Bengtsson

Sexmästare

Matilda Torén

SRE-ordförande

Jacob Forsell

Øverphøs

Tove Hager

TLTH sektionsrepresentanter

Valnämnden

Love Sjelvgren

Valberedningen

Valberedningens Ordförande

Anna Hollsten

Valberedningens sekreterare

Hulda Olofsson

Valberedningsledamot

Marcus Lindell, Casper Schwerin, Amir Ghanaatifard

Övriga

Balkommitté

Robin Johansson

Inspektor

Johan Gran

Revisor

Theo Nyman, Henrik Ramström

Revisorsuppleant

Sophia Carlsson, Vincent Palmer

Sigillbevarare

Nora Öhlin

Talman

Malin Rudin

Øvermarskalk

Jimmy Szentes