Funktionärer

Ordförande

Beskrivning

Ordföranden representerar sektionen och för dess talan, samt leder styrelsens och sektionens arbete.

Teknisk info

E-mail:
ordforande
Antal:
1
Utskott:
Styrelsen