Funktionärer

Årskurs BME-3 ansvarig

Beskrivning

Ansvarar och genomför muntliga och/eller skriftliga kursutvärderingar som hålls minst en gång per läsperiod.

Teknisk info

E-mail:
bme3ansvarig
Antal:
1-2
Utskott:
Studierådet