Funktionärer

Chefredaktör

Beskrivning

Har det övergripande ansvaret för veckobladet HeHE och vad därmed äga sammanhang. Ansvarar även tillsammans med Picasso, Redaktörer och NollU för produktion av nollEguiden.

Teknisk info

E-mail:
chefredaktor
Antal:
1
Utskott:
Informationsutskottet