Funktionärer

Skyddsombud med ansvar för fysisk miljö

Beskrivning

Ansvarar för frågor rörande arbetsmiljön för sektionens medlemmar

Teknisk info

E-mail:
skyddsombud
Antal:
1
Utskott:
Studierådet