Funktionärer

Projektgrupp Teknikfokus

Beskrivning

Bistå Teknikfokusansvarig i sitt arbete Väljs av styrelsen inför varje läsår på rekommendation av ENU-ordförande och Teknik-fokusansvarig

Teknisk info

E-mail:
teknikfokus
Antal:
2-3
Utskott:
Näringslivsutskottet