Funktionärer

Vice Kontaktor

Beskrivning

Bistår Kontaktor i dennes arbete med utskottet och ser till att informationen på hemsidan hålls aktuell.

Teknisk info

E-mail:
vicekontaktor
Antal:
1
Utskott:
Informationsutskottet