Funktionärer

Vice Förvaltningschef

Beskrivning

Bistår Förvaltningschefen i dennes arbete gällande Sektionens lokaler och inventarier, ansvarar för lokalbokningar, samt ansvarar för att leda, dokumentera och redovisa Hustomtarnas arbete.

Teknisk info

E-mail:
viceforvaltningschef
Antal:
1
Utskott:
Förvaltningsutskottet