Funktionärer

Teknokrat

Beskrivning

Ansvarar för Sektionens tekniska utrustning.

Teknisk info

E-mail:
teknokrat
Antal:
2-3
Utskott:
Informationsutskottet