Funktionärer

PhørstärkarE

Beskrivning

Bistå Øvergudphaddrarna med att genomföra nollningsrelaterade evenemang

Teknisk info

E-mail:
forstarkare
Antal:
1-6
Utskott:
Nolleutskottet