Funktionärer

Informationschef

Beskrivning

Har det övergripande ansvaret för Sektionens informationsspridning och var därmed äga sammanhang.

Teknisk info

E-mail:
informationschef
Antal:
1
Utskott:
Styrelsen