Funktionärer

Cafémästare

Beskrivning

Cafémästaren har det övergripande ansvaret för Sektionens caféverksamhet och vad därmed äga sammanhang.

Teknisk info

E-mail:
cafemastare
Antal:
1
Utskott:
Styrelsen