Funktionärer

Förvaltningschef

Beskrivning

Har det övergripande ansvaret får Sektionens ekonomi, lokaler och inventarier och vad därmed äga sammanhang.

Teknisk info

E-mail:
forvaltningschef
Antal:
1
Utskott:
Styrelsen