Funktionärer

Ekiperingsexpert

Beskrivning

Sköter om inköp och försäljning av PR-artiklar och sångböcker.

Teknisk info

E-mail:
ekiperingsexpert
Antal:
1-2
Utskott:
Förvaltningsutskottet