Funktionärer

Skyddsombud med likabehandlingsansvar

Beskrivning

Skall tillse att E-sektionen på ett tidlöst sätt alltid kan hållas ajour med omvärldens i frågor som exempelvis jämlikhet, jämställdhet och miljö.

Teknisk info

E-mail:
likabehandlingsombud
Antal:
1-2
Utskott:
Studierådet