Funktionärer

Inköps- och lagerchef

Beskrivning

Detta innebär bland annat att lägga beställningar, ta emot leveranser och ansvara för lagerhållningen i LED-café.

Teknisk info

E-mail:
inkoplagerchef
Antal:
2-4
Utskott:
Cafémästeriet