Funktionärer

Sexmästare

Beskrivning

Har det övergripande ansvaret för sektionens festarrangemang och vad därmed äga sammanhang.

Teknisk info

E-mail:
sexmastare
Antal:
1
Utskott:
Styrelsen