Funktionärer

Vice Sexmästare

Beskrivning

Bistår Sexmästaren i dennes arbete med festarrangemang.

Teknisk info

E-mail:
vicesexmastare
Antal:
1
Utskott:
Sexmästeriet