Funktionärer

Skattmästare

Beskrivning

Ansvarar för Sektionens bokföring, gör halvårsrapporter och bokslut, samt utför arkivering av bokföringsunderlaget.

Teknisk info

E-mail:
skattmastare
Antal:
1
Utskott:
Förvaltningsutskottet