Funktionärer

SRE-ordförande

Beskrivning

Har det övergripande ansvaret för studiebevakningen och vad därmed äga sammanhang

Teknisk info

E-mail:
sreordforande
Antal:
1
Utskott:
Styrelsen