Funktionärer

Vice SRE-Ordförande

Beskrivning

Är SRE-ordförandens ställföreträdare och ansvarar för den ekonomiska redovisningen inom studierådet.

Teknisk info

E-mail:
vicesreordforande
Antal:
1
Utskott:
Studierådet