Funktionärer

Näringslivsutskottets Ordförande

Beskrivning

Har det övergripande ansvaret för Sektionens närlingslivskontakter och sponsring.

Teknisk info

E-mail:
enuordforande
Antal:
1
Utskott:
Styrelsen