Funktionärer

Arkivarie

Beskrivning

Ansvarar för arkivering av sektionens dokument och klenoder.

Teknisk info

E-mail:
arkivarie
Antal:
1-2
Utskott:
Förvaltningsutskottet