Funktionärer

Vice Entertainer

Beskrivning

Bistår Entertainern i dennes arbete med nöjes och fritidsaktiviteter samt övertar Entertainerns upp- gifter om denne inte kan närvara vid tillställningen.

Teknisk info

E-mail:
viceentertainer
Antal:
1-2
Utskott:
Nöjesutskottet