Funktionärer

Idrottsförman

Beskrivning

Ansvarar för Sektionens idrottsarrangemang.

Teknisk info

E-mail:
idrottsforman
Antal:
1-2
Utskott:
Nöjesutskottet