Funktionärer

SRE-ledamot

Beskrivning

Ledamot i Studierådet, SRE. Jobbar med studiefrågor tillsammans med utskottet och utskottets ordförande.

Teknisk info

E-mail:
sreledamot
Antal:
e.a.
Utskott:
Studierådet