Funktionärer

Valberedningens Ordförande

Beskrivning

Valberedningens ordförande har det övergripande ansvaret för valberedningens arbete och vad därmed äga sammanhang.

Teknisk info

E-mail:
vbordforande
Antal:
1
Utskott:
Valberedningen