Funktionärer

Valberedningsledamot

Beskrivning

Är tillsammans med valberedningens ordförande ansvarig för valberedning av funktionärer.

Teknisk info

E-mail:
vbledamot
Antal:
3
Utskott:
Valberedningen