Funktionärer

Stridsrop

Beskrivning

Ansvarar för sångarstridens planering, produktion och genomförande.

Teknisk info

E-mail:
stridsrop
Antal:
1-2
Utskott:
Nöjesutskottet