Funktionärer

Världsmästare

Beskrivning

Ansvarar för sektionens internationella kontakter.

Teknisk info

E-mail:
varldsmastare
Antal:
1-2
Utskott:
Studierådet