Funktionärer

Talman

Beskrivning

Är sektionsmötets ordförande och leder förhandlingarna. Ska tillsammans med Ordföranden upprätta lämplig föredragningslista till sektionsmöte. Har till uppgift att övervaka Sektionens stadgar och reglemente samt att till Styrelsen inkomma med förslag på förändringar.

Teknisk info

E-mail:
talman
Antal:
1
Utskott:
Övriga