Funktionärer

Vice Cafémästare

Beskrivning

Bistår Cafémästaren med dennes arbete.

Teknisk info

E-mail:
vicecafemastare
Antal:
1-2
Utskott:
Cafémästeriet