Funktionärer

Sångförman

Beskrivning

Ansvarar för att sektionens arrangemang tillgodoses med ljuvlig sång.

Teknisk info

E-mail:
sangforman
Antal:
1-2
Utskott:
Sexmästeriet