Funktionärer

Årskurs E-3 ansvarig

Beskrivning

Ansvarar och genomför muntliga och/eller skriftliga kursutvärderingar som hålls minst en gång per läsperiod.

Teknisk info

E-mail:
elektro3ansvarig
Antal:
1-2
Utskott:
Studierådet