Funktionärer

Vice Krögare

Beskrivning

Bistår Krögaren i dennes arbete. Är med i allt planeringsarbete, har egna huvudansvarsområdet och håller i gillen. Ansvarsområdena bestäms gemensamt mellan Krögare och Vice Krögare.

Teknisk info

E-mail:
vicekrogare
Antal:
1-2
Utskott:
Källarmästeriet