Funktionärer

Vice ENU-ordförande

Beskrivning

Bistå ENU-ordförande i dennes arbete med ledande av ENU och arbetet med företagskontakter.

Teknisk info

E-mail:
viceenuordforande
Antal:
1
Utskott:
Näringslivsutskottet