Funktionärer

Vakanta poster


Här ser du vilka poster på E-sektionen som inte är fyllda och hur många som behövs. Är du intresserad så kan du kontakta valberedningen på e-postadressen valberedningen@esek.se.

Cafémästeriet

Halvledare - 5

Informationsutskottet

Picasso - 1

Näringslivsutskottet

Projektgrupp Teknikfokus - 3
Alumniansvarig BME - 1

Sexmästeriet

Köksmästare - 1Övriga

Balkommitté - 3