Funktionärer

Vakanta poster


Här ser du vilka poster på E-sektionen som inte är fyllda och hur många som behövs. Är du intresserad så kan du kontakta valberedningen på e-postadressen valberedningen@esek.se.

Cafémästeriet

Halvledare - 5

Näringslivsutskottet

Projektgrupp Teknikfokus - 3

Nöjesutskottet

UtEDischoansvarig - 1