Nyheter

Fildela inte på LTH

Meddelande från LDC:

   Idag har vi börjat att blockera datorer som har aktiva fildelningsklienter körande
   när de kopplar upp sig mot universitetets trådlösa nät.

 Detta har blivit
   nödvändigt eftersom det är så många användare som har klienter igång utan
   att tänka på det. De klagomål som univeristetet då får in från copyright-ägare har
   ökat mycket under det senaste halvåret och därför har vi varit tvingade att göra
   något åt saken.

   Blockeringen går till så att när en dator identifierats att köra en fildelningsklient
   så kommer all trafik utanför Lunet att stoppas i 10 minuter och alla webbanrop
   skickas vidare till en webbserver som informerar att datorn är blockerad. Man
   kommer dock åt alla tjänster på Lunet som vanligt, endast extern trafik är stoppad.
   Om man stänger ner sin fildelningsklient kommer blockeringen automatiskt att
   hävas efter 10 minuter.


Följ oss

  
   

Kontakta likabehandlingsombud

Se ävenBli medlem i kåren

Medlemmar i E-sektionen har 30% rabatt på Buttericks i Lund vid uppvisning av studentkort