Sångarkiv

Spritbolaget

Melodi: Du käre lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
och bankar på dess port.
Jag vill ha nå't som bränner bra
och gör mig sketfull fort.
Expediten sade: Godda',
hur gammal kan min herre va'?
Har du nå't leg, ditt fula drägg?
Kom hit igen när du fått skägg!

Nej, detta var ju inte bra,
jag ska bli full ikväll.
Då plötsligt en idé jag fick:
De har ju sprit på Shell!
Många flaskor stod där på rad,
så nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken åkte ner...
Nu kan jag inte se nå't mer!