Sångarkiv

Min gode vän Joel

Författare: Nils Dahlgren (Inspektor på Lunds nation 1998)
Melodi: Trampa på gasen

Min gode vän Joel,
han är en glad kamrat.
Han har äpplen fram och en kulvert bak.

Min gode vän Joel,
han ser rätt lustig ut.
Man kan kalla honom Knut,
om man vill,
och det vill man!