Sångarkiv

Mesen

Melodi: När månen vandrar

Det satt en mes i en klyvarmast,
där sågs han ragla och svaja.
För trots att frön var han enda last,
så var han full som en kaja.
"Vad har du gjort!" hördes skepparn stöna,
och mesen svarte "Jag rökte fröna,
i egen holk, i egen holk."