Sångarkiv

Punschen kommer (kall)

Melodi: Läppar tiger ur Glada änkan

Punschen kommer, punschen kommer
Ljuv och sval
Glasen imma, röster stimma
I vår sal
Skål för glada minnen!
skål för varje vår!
inga sorger finnes mer
när punsch vi får