Sångarkiv

Punschen kommer (varm)

Melodi: Läppar tiger ur Glada änkan

Punschen kommer, punschen kommer
god och varm
vettet svinner, droppen rinner
ner i tarm.
Skål för glada minnen!
dem vi snart ej har
då ett par glas simmig punsch
vi hunnit ta