Sångarkiv

Måltidssången (Fredmans sång nr 21)

Författare: Carl Michael Bellman
Extra info: Publicerades 1791.

Så lunka vi så småningom
från Bacchi buller och tumult.
När döden ropar: Granne, kom,
ditt timglas är nu fullt!
Du gubbe fäll din krycka ner
och du, du yngling lyd min lag:
Den skönsta nymf som åt dig ler
inunder armen tag!

Tycker du att graven är för djup?
Nå, välan, så tag dig då en sup!
Tag dig sen dito en, dito två, dito tre;
så dör du nöjdare.

Säg, är du nöjd, min granne, säg?
Så prisa världen nu till slut!
Om vi har en och samma väg
så följsoms åt... Drick ut!
Men först med vinet, rött och vitt,
för vår värdinna bugom oss,
och halkom sen i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss!

Tycker du...