Styrelsen 2018

Profilbild

Daniel Bakic

Ordförande

ordforande@esek.se
073-640 79 22

Profilbild

Axel Voss

Kontaktor

kontaktor@esek.se
070-628 51 31

Profilbild

Magnus Lundh

Förvaltningschef

forvaltningschef@esek.se
073-814 54 97

Profilbild

Elin Johansson

Cafémästare

cafemastare@esek.se
070-375 82 15

Profilbild

Andreas Bennström

Øverphøs

overphos@esek.se
Tel.nr saknas

Profilbild

Fanny Månefjord

SRE-ordförande

sreordforande@esek.se
073-425 39 98

Profilbild

Isabella Hansen

Näringslivsutskottets Ordförande

enuordforande@esek.se
072-312 55 35

Profilbild

Alexander Wik

Sexmästare

sexmastare@esek.se
073-097 03 12

Profilbild

Malin Heyden

Krögare

krogare@esek.se
070-896 30 32

Profilbild

Adam Belfrage

Entertainer

entertainer@esek.se
072-721 21 27