Förvaltningsutskottet - FVU

I Förvaltningsutskottet finns något för alla. Förvaltningsutskottet har huvudansvaret för sektionens ekonomi och bokföring, uthyrning och driftansvar av lokaler och utrustning samt det stora arkivet på E-sektionen med alla troféer och minnen. Det är oss du ska gå till om du som funktionär har gjort sanktionerade utlägg och vill ha ersättning för dessa, och vi driver också in obetalda lån från handkassan. Här är det alltid kul!

Vi ingår i Förvaltningsutskottet

Förvaltningschef - Henrik Ramström
Utskottschef med det övergripande ansvaret för E-sektionens bokföring, ekonomi och lokaler.

Vice Förvaltningschef - Rasmus Sobel
Bistår Förvaltningschefen i arbete med lokaler och inventarier samt ansvarar för lokalbokning och utskottets arbete.

Skattmästare - Daniel Bakic
Ansvarar för den digitala bokföringen samt kontrollerar efter bokföringsfel.

Arkivarie - Magnus Lundh, Axel Sondh
Ansvarar för arkivering av sektionens dokument och klenoder.

Hustomte - Moa Rönnlund, Adam Rosandell, Fabian Sondh
Arbetar med underhåll och utformning av lokaler.

Husstyrelserepresentant - Fanny Månefjord
För Sektionens talan i E-husets styrelse.

Ekiperingsexpert - Henrik von Friesendorff, Adam Belfrage
Ansvarar för inköp och försäljning av PR-artiklar och sångböcker.

Henrik Ramström, Förvaltingschef 2019