Förvaltningsutskottet - FVU

I Förvaltningsutskottet finns något för alla. Förvaltningsutskottet har huvudansvaret för sektionens ekonomi och bokföring, uthyrning och driftansvar av lokaler och utrustning samt det stora arkivet på E-sektionen med alla troféer och minnen. Det är oss du ska gå till om du som funktionär har gjort sanktionerade utlägg och vill ha ersättning för dessa, och vi driver också in obetalda lån från handkassan. Här är det alltid kul!

Vi ingår i Förvaltningsutskottet

Förvaltningschef - Magnus Lundh
Utskottschef med det övergripande ansvaret för E-sektionens bokföring, ekonomi och lokaler.

Vice Förvaltningschef - Markus Rahne
Bistår Förvaltningschefen i arbete med lokaler och inventarier samt ansvarar för lokalbokning och hustomtarnas arbete.

Skattmästare - Filip Johansson
Ansvarar för den digitala bokföringen samt kontrollerar efter bokföringsfel.

Arkivarie - Dennis Dalenius, Saga Juniwik
Ansvarar för arkivering av sektionens dokument och klenoder.

Hustomte - Björn Johnsson , Henrik Ramström, Julius Dahlgren
Arbetar med underhåll och utformning av lokaler och inventarier.

Husstyrelserepresentant - Sophia Grimmeiss Grahm
För Sektionens talan i E-husets styrelse.

Ekiperingsexpert - Henrik Ramström, Saga Ekman
Ansvarar för inköp och försäljning av PR-artiklar och sångböcker.

Magnus Lundh, Förvaltingschef 2018