Förvaltningsutskottet - FVU

I Förvaltningsutskottet finns något för alla. Förvaltningsutskottet har huvudansvaret för sektionens ekonomi och bokföring, uthyrning och driftansvar av lokaler och utrustning samt det stora arkivet på E-sektionen med alla troféer och minnen. Det är oss du ska gå till om du som funktionär har gjort sanktionerade utlägg och vill ha ersättning för dessa, och vi driver också in obetalda lån från handkassan. Här är det alltid kul!

Vi ingår i Förvaltningsutskottet

Förvaltningschef - Sophia Grimmeiss Grahm
Utskottschef med det övergripande ansvaret för E-sektionens bokföring, ekonomi och lokaler.

Vice Förvaltningschef
Bistår Förvaltningschefen i arbete med lokaler och inventarier samt ansvarar för lokalbokning och hustomtarnas arbete.

Skattmästare - Olle Oswald
Ansvarar för den digitala bokföringen samt kontrollerar efter bokföringsfel.

Arkivarie - Johan Persson, Fredrik Hammar
Ansvarar för arkivering av sektionens dokument och klenoder.

Hustomte - Filip Kronström
Arbetar med underhåll och utformning av lokaler och inventarier.

Husstyrelserepresentant - Anders Nilsson
För Sektionens talan i E-husets styrelse.

Ekiperingsexpert - Henrik Stålbom, Henrik Fryklund
Ansvarar för inköp och försäljning av PR-artiklar och sångböcker.

Sophia Grimmeiss Grahm, Förvaltingschef 2017