Infoskärmar

Material som ska läggas upp på infoskärmarna måste uppfylla dessa krav:

  • Upplösningen måste vara 1920x1080, dvs. full HD
  • Bilden bör vara i PNG-format (.png) för bästa kvalité, men JPEG (.jpg) går också bra
  • Skärmarna stödjer som regel inte rörligt material
  • Slutdatum för visning av bilden

Övrigt tips:

  • Ha inte med för mycket information på bilden, det blir lättare för läsaren att uppfatta budskapet då.