Nolleutskottet - NollU

NOLLU består av Phøset vars uppgift är att anordna och hålla i nollningen. Det består även av Øvergudsphaddrarna som hjälper Phøset och sköter kommunikationen mellan phaddrar, nollor och NollU.

NollU 2018 består av:

Phøset
Øverphøs Hyperion
Cophøs Neaera
Cophøs Belenos
Cophøs Sól
Cophøs Inti
Cophøs Dagr

Øvergudsphaddrar
Anton Jigsved, BME16
Sophia Carlsson, BME17

Kontakt
http://www.e-nollning.nu
phoset@esek.se
E-Phøs 2018 på Facebook