Nolleutskottet - NollU

NOLLU består av Phøset vars uppgift är att anordna och hålla i nollningen. Det består även av Øvergudsphaddrarna som hjälper Phøset och sköter kommunikationen mellan phaddrar, nollor och NollU.

NollU 2019 består av:

Phøset
Øverphøs Ailani
Co-phøs Via
Co-phøs Caeli
Co-phøs Atlas
Co-phøs Eir
Co-phøs Atira

Øvergudsphaddrar
Linnea Söderström, BME18
Richard Byström, E18

Kontakt
http://www.e-nollning.nu
nollu-2019@esek.se
E-Phøs 2019 på Facebook