Nolleutskottet - NollU

NOLLU består av Phøset vars uppgift är att anordna och hålla i nollningen. Det består även av Øvergudsphaddrarna som hjälper Phøset och sköter kommunikationen mellan phaddrar, nollor och NollU. Nytt för 2020 är posten phørstärkare! De hjälper øvergudsphaddrarna och phøset genomföra nollningen och att hålla en god och glad stämning hos alla!

NollU 2020 består av:

Øverphøs
Sophia Carlsson, BME17

Cophøs
Elina Yrlid, E18
Linnea Söderström, BME18
Marcus Lindell, BME18
Morgan Bryer, E18
Vincent Palmer, E18

Øvergudsphaddrar
Emma Hjörneby, BME17
Frida Lindén, BME19

Phørstärkare
Jacob Rinderud, E19
Jakob Wisth, E19
Jimmy Szentes, E19
Philip Johansson, E16
Tina Tabandeh, BME17
Tove Börjeson, E17

Kontakt
http://www.e-nollning.nu
"nollu_info@esek.se"
"overphos@esek.se"
E-Phøs 2020 på Facebook
ephos20 på Instagram