Inför nästa sektionsmöte

Vårterminsmötet 2020 (VT/20)

Mötet äger rum den 6:e maj med start 17:15 i E:A (preliminärt).
Sista dagen för att skicka in motioner är den 7:e april.
Handlingarna kommer finnas tillgängliga senast 27:e april.

Sektionsmötet är Sektionens högst beslutande organ och här behandlas motioner och propositioner. Utöver detta redovisar även utskotten sin verksamhet sen det senaste mötet och följer upp verksamhetsplanen samt resultat för 2019.

På mötet kommer det också att serveras mat. Anmäl att du vill ha mat https://forms.gle/XdoKJ81Kjks5ePi66.

Motioner skickas in skriftligen till styrelsen. Maila in dem på motion@esek.se. Det är helt okej att skicka in en preliminär version av din motion för att den ska kunna läggas på denna sidan.

Du skriver med fördel din motion i LaTeX, och vet på så vis exakt hur den kommer se ut i handlingarna. Dessutom spar du då Kontaktorn lite tid, vilket personen i fråga säkert uppskattar! Men det går givetvis också bra att skicka in t.ex. en pdf från Word eller länk till Google Docs.

LaTeX-mall för motioner

Frågor om att skriva motioner i LaTeX? Maila Kontaktorn på kontaktor@esek.se.

Andra frågor? Maila Ordförande på ordforande@esek.se.

Nedan följer alla motioner/propositioner som är tänkta att läggas på mötet. Observera att motionerna/propositionerna inte behöver vara helt klara för att ligga på denna sida! Under varje motion/proposition står det vem man ska kontakta om man har frågor eller förslag.

Motioner (förslag från medlemmar)

Tomt!

Propositioner (förslag från styrelsen)

Tomt!